9h30 ngày 6/8/2019 TRỰC TIẾP – Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên nhận dây Pallium và Thánh lễ Tạ ơn

TRỰC TIẾP –

Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski

Trao dây Pallium cho Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên và Thánh lễ Tạ ơn

Các tin bài liên quan