Bài giảng của Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên trong Thánh lễ tạ ơn Hội DNCG ngày 16-10-2017 tại Gx Nam Am

“Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công” (Tv 127,1). Lời Thánh vịnh được người dẫn xướng lên trong đầu lễ như nói lên lý do của thánh lễ đặc biệt này. Ý nghĩa ấy còn được nổi bật hơn trong lời dẫn vào thánh lễ của Đức cha chủ tế: “Với người đời, ngày Doanh nhân thường dành cho các cuộc hội nghị, ăn uống, vui chơi hay du lịch, còn chúng ta lại tổ chức hội ngộ để gia tăng tình liên đới trong đức tin và tạ ơn Chúa vì những ơn lành Người đã ban. Đây là việc làm rất ý nghĩa”.

 

Các tin bài liên quan