Hội viên

Lĩnh vực:
Đại diện: Vũ Văn Phương
Địa chỉ: Hải Phòng
Đại diện: Trần Văn Thọ
Địa chỉ: Tổ 3 Khu 5 Phường Hà Lầm - Hạ Long - Quảng Ninh
Đại diện: Đinh Thị Luy
Địa chỉ: Hải Phòng
Lĩnh vực: ,
Đại diện: Nguyễn Thị Ngọc
Địa chỉ: Hải Phòng
Lĩnh vực: ,
Đại diện: Nguyễn Trọng Tấn
Địa chỉ: 406 tô hiệu - Lê chân - Hải Phòng
Đại diện: Nguyễn Thế Tài
Địa chỉ: Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:
Đại diện: Phạm Quang Huy
Địa chỉ: Hải Phòng
Lĩnh vực:
Đại diện: Đoàn Thị Lan
Địa chỉ: Hải Phòng
Lĩnh vực:
Đại diện: Nguyễn Văn Khỏe
Địa chỉ: Hải Phòng
Đại diện: Hoàng Tiến Thịnh
Địa chỉ: Hải Phòng
Đại diện: Nguyễn Văn Thể
Địa chỉ: Hải Phòng
Lĩnh vực:
Đại diện: Hoàng Văn Thủy
Địa chỉ: Hải Phòng
Lĩnh vực:
Đại diện: Đào Thị Mỵ
Địa chỉ: Hải Phòng
Lĩnh vực:
Đại diện: Lê Thị Bích Liên
Địa chỉ: Hải Phòng
Lĩnh vực:
Đại diện: Hà Văn Sáng
Địa chỉ: Hải Phòng
Đại diện: Đặng Văn Chiến
Địa chỉ: Hải Phòng