Hội viên

Đại diện: Phạm Văn Nhân
Địa chỉ: Km 34 Quốc lộ 5 Bình Giang, HD
Lĩnh vực:
Đại diện: Nguyễn Viết Chung
Địa chỉ: Hải Dương
Lĩnh vực:
Đại diện: Đào Trung Sơn
Địa chỉ: Hải Phòng
Đại diện: Khổng Văn Dũng
Địa chỉ: Hải Phòng
Lĩnh vực: ,
Đại diện: Lương Thị Thảo
Địa chỉ: Hải Phòng
Đại diện: Nguyễn Đức Nghị
Địa chỉ: Hải Phòng
Lĩnh vực:
Đại diện: Trần Thị Thanh Thu
Địa chỉ: Hải Phòng
Lĩnh vực:
Đại diện: Trần Thị Minh Trang
Địa chỉ: Hải Phòng
Lĩnh vực:
Đại diện: Nguyễn Việt Tùng
Địa chỉ: Hải Phòng
Đại diện: Đoàn Xuân Bảo
Địa chỉ: 92 Trường Chinh, Lãm Hà, Kiến An, HP
Đại diện: Nguyễn Xuân Trường
Địa chỉ: Hải Phòng
Đại diện: Đặng Văn Tâm
Địa chỉ: Hải Phòng
Lĩnh vực:
Đại diện: Nguyễn Thị Liễu
Địa chỉ: Quảng Ninh
Đại diện: Phạm Tuấn Anh
Địa chỉ: Hải Dương
Lĩnh vực:
Đại diện: Hà Văn Phúc
Địa chỉ: Thôn 1 xã Bắc Sơn, An Dương, Hải Phòng
Lĩnh vực:
Đại diện: Nguyễn Văn Tăng
Địa chỉ: manhcuong.co.vn@gmail.com