Một số hình ảnh hoạt động Hội doanh nhân công giáo Hải Phòng trong tháng 7

Thăm doanh nghiệp và thẩm định hội viên

Chúc mừng quan thầy Cha đặc trách Hải Dương

Ban TTSK tổng hợp

Các tin bài liên quan