THÔNG BÁO: CHƯƠNG TRÌNH CẦU NGUYỆN TẠ ƠN NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM

Kính gửi: Anh chị em hội viên Hội doanh nhân Công giáo giáo phận Hải Phòng

Được sự đồng ý của Đức cha và cha Linh hướng, Ban điều hành gửi đến anh chị em Chương trình cầu nguyện tạ ơn ngày doanh nhân Việt Nam.

Các tin bài liên quan