Thư mời tham dự hành hương thường niên La Vang năm 2018

Nguồn: http://gphaiphong.org/tin-quan-trong/thu-moi-tham-du-hanh-huong-thuong-nien-la-vang-nam-2018-3880.html

 

 

Các tin bài liên quan