Truyền thông

Đại diện: Giuse Lê Văn ĐỊNH
Địa chỉ: 143 Trần Văn Lan, Cát Bi, Hải An, Hải Phòng.
Lĩnh vực:
Đại diện: Phạm Quang Huy
Địa chỉ: Hải Phòng