TỪ THIỆN, BÁC ÁI

“HƠI ẤM TÌNH CHÚA – TÌNH NGƯỜI ”

      Tạ ơn Chúa vì chúng con được cùng nhau  SỐNG TRONG CHÚA !     Mọi sự chuẩn bị đã xong, 5 giờ sang thứ bảy ngày 19 tháng 01 năm 2019 chiếc xe khách 35 chỗ đã được dung để vận chuyển toàn bộ quà và hơn mười hội…Xem chi tiết