TỪ THIỆN, BÁC ÁI

THƯ CÁM ƠN CỦA CHA LINH HƯỚNG GỬI CÁC HỘI VIÊN DNCG

  Tiếp theo chương trình “Trao quà hỗ trợ những người gặp khó khăn trong đại dịch COVID-19” – cộng tác cùng Caritas giáo phận, diễn ra vào Chúa nhật kính Lòng Chúa Thương Xót 19/4/2020, vào Chúa nhật kế tiếp 26/4/2020 (Chúa nhật III Phục Sinh), Hội DNCG Hải…Xem chi tiết