Thông tin doanh nghiệp

Nhà thuốc 18 Lãn Ông
Lĩnh vực hoạt động :
Địa chỉ : Hải Phòng
Người đại diện : Đào Thị Mỵ
Chức vụ : Hội viên
Địa chỉ : 18 Lãn Ông, Hồng Bàng, Hải Phòng
Số điện thoại : 01683087474
Giới thiệu Doanh nghiệp