VIDEO: Chủ tịch Hội kêu gọi hội viên chung tay chia sẻ bác ái

    Nhằm giúp đỡ các lao động mất việc làm và người nghèo bị ảnh hưởng đại dịch Covid – 19. Đây là việc làm thấm đượm tình người mà Hội DNCG đã và đang thực thi trong tôn chỉ của mình từ khi thành lập. Và ý nghĩa hơn nữa khi các anh chị đã noi theo gương Chúa Giesu Kitô.

 

Các tin bài liên quan