Hình ảnh cầu nguyện liên gia tại Thuỷ Nguyên

Họp BDH mở rộng, chủ đề Bác ái và TTSK.

Thánh lễ tại nhà thờ Giáo xứ Đồng Giá

Chúc mừng cha Giuse Nguyễn Văn Chiến nhân 2 năm cha coi xứ Đồng Giá.

Ban TTSK

Các tin bài liên quan