Du lịch, khách sạn

Đại diện: Vũ Văn Tuyển
Địa chỉ: Hải Phòng
Đại diện: Đinh Thị Luy
Địa chỉ: Hải Phòng
Đại diện: Đoàn Xuân Bảo
Địa chỉ: 92 Trường Chinh, Lãm Hà, Kiến An, HP