TIN GIÁO PHẬN

Đền Thánh Tử đạo Hải Dương: Triển khai xây dựng giai đoạn 2

http://gphaiphong.org/tin-quan-trong/den-thanh-tu-dao-hai-duong-trien-khai-xay-dung-giai-doan-2-6445.html Ban Kiến thiết Đền Thánh tử đạo Hải Dương, dưới sự chủ tọa của cha trưởng ban Giuse Dương Hữu Tình, đã nhóm họp để triển khai gian đoạn 2 xây dựng Đền Thánh. Cuộc họp diễn ra tại giáo xứ Hải Dương, vào chiều ngày 07 tháng 01…Xem chi tiết