Vận tải, giao nhận

Đại diện: Trần Đức Mạnh
Địa chỉ: Hải Phòng
Đại diện: Nguyễn Thị Nga
Địa chỉ: Hải Phòng
Đại diện: Trần Văn Thọ
Địa chỉ: Tổ 3 Khu 5 Phường Hà Lầm - Hạ Long - Quảng Ninh
Đại diện: Nguyễn Văn Thể
Địa chỉ: Hải Phòng
Đại diện: Nguyễn Đức Trọng
Địa chỉ: Số 5 Võ Thị Sáu-Ngô Quyền - Hải Phòng