Video

Chúng ta xây dựng trên nền tảng nào ?

Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng giảng tĩnh tâm cho DNCG TGP Sài Gòn tại nhà nguyện cổ TTMV TGP Sài Gòn ngày 29-11-2020. Nguồn Truyền thông TGP Sài Gòn.