Xăng dầu

Đại diện: Nguyễn Văn Thể
Địa chỉ: Hải Phòng
Đại diện: Nguyễn Đức Trọng
Địa chỉ: Số 5 Võ Thị Sáu-Ngô Quyền - Hải Phòng