Thông tin doanh nghiệp

Công ty TNHH XD Dân Dụng & TM Phúc Văn
Lĩnh vực hoạt động : ,
Địa chỉ : Hải Phòng
Người đại diện : Bùi Phú Văn
Chức vụ : Hội viên danh dự
Địa chỉ : Khu 3 Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng
Số điện thoại : 0904926097
Email : 56@gmail.com
Giới thiệu Doanh nghiệp

Công ty TNHH XD Dân Dụng & TM Phúc Văn
NN: Gia công cơ khí