Trang Chủ

Mục đích – tôn chỉ của Hội Doanh nhân Công giáo - Giáo phận Hải Phòng

  1. Khơi dậy và củng cố Đức Tin – Cậy – Mến của người Công giáo.
  2. Cùng cộng tác, giúp đỡ nhau trong công việc.
  3. Cùng thể hiện tình bác ái, giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ CHÍNH CHO WEBSITE