Thông tin doanh nghiệp

Doanh nghiệp tư nhân may mặc
Lĩnh vực hoạt động :
Địa chỉ : Hải Phòng
Người đại diện : Bùi Văn Cảng
Chức vụ : Hội viên
Ngày sinh : 28/05/1987
Địa chỉ : Đông Côn, Tiên Minh, Tiên Lãng, Hải Phòng
Số điện thoại : 01226401677
Giới thiệu Doanh nghiệp

Doanh nghiệp tư nhân may mặc, NN: Chuyên kinh doanh may mặc