Thông tin doanh nghiệp

CN Công Ty CP May Bình Minh
Lĩnh vực hoạt động :
Địa chỉ : TP Hồ Chí Minh
Người đại diện : Đỗ Ngọc Tuấn
Chức vụ : Hội viên danh dự
Địa chỉ : 7/19B Điện Biên Phủ-F25 Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Số điện thoại : 0933265889
Email : 134@gmail.com
Giới thiệu Doanh nghiệp