Thông tin doanh nghiệp

Công ty rau quả Việt Xô
Lĩnh vực hoạt động :
Địa chỉ : Hải Phòng
Người đại diện : Lê Đình Thám
Chức vụ : Ban cố vấn
Địa chỉ : 30/3 Minh Khai, Hải Phòng
Số điện thoại : 0913244505
Giới thiệu Doanh nghiệp