Thông tin doanh nghiệp

Nhà hàng Minh Thành
Lĩnh vực hoạt động :
Địa chỉ : Quảng Ninh
Ngày thành lập : 01/01/0001
Người đại diện : Nguyễn Thị Liễu
Chức vụ : PCT Phụ Trách QN
Ngày sinh : 01/01/0001
Địa chỉ : Tổ 47 khu 5 phường Cao Thắng, QN
Số điện thoại : 0914910085
Giới thiệu Doanh nghiệp