Thông tin doanh nghiệp

Cửa hàng Nguyệt Ngọc
Lĩnh vực hoạt động : ,
Địa chỉ : Hải Phòng
Người đại diện : Nguyễn Thị Ngọc
Chức vụ : Hội viên
Ngày sinh : 26/06/1977
Địa chỉ : 02 Hoàng Ngân, Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng
Số điện thoại : 0915322298
Giới thiệu Doanh nghiệp

Cửa hàng Nguyệt Ngọc
NN: Bán buôn bán lẻ phụ kiện đồ trang trí may mặc