Thông tin doanh nghiệp

Công ty TNHH Hùng Vang HD
Lĩnh vực hoạt động :
Địa chỉ : Hải Dương
Ngày thành lập : 01/01/0001
Người đại diện : Nguyễn Văn Sơn
Chức vụ : Hội viên danh dự
Ngày sinh : 01/01/0001
Địa chỉ : KCN An Thành, Hải Dương
Số điện thoại : 0913255574
Email : 23@gmail.com
Giới thiệu Doanh nghiệp