Thông tin doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV Mạnh Cường
Lĩnh vực hoạt động :
Địa chỉ : manhcuong.co.vn@gmail.com
Website : maymanhcuong.vn
Ngày thành lập : 21/03/2007
Người đại diện : Nguyễn Văn Tăng
Chức vụ : PCT thường trực Phụ Trách HV
Địa chỉ : Lý Học, Vĩnh Bảo, Hải Phòng
Số điện thoại : 0915018734
Giới thiệu Doanh nghiệp