Thông tin doanh nghiệp

CỦA HÀNG RÈM MÀNH HOÀNG GIA
Lĩnh vực hoạt động :
Địa chỉ : Quảng Ninh
Người đại diện : Nguyễn Văn Thạo
Chức vụ : Hội viên
Ngày sinh : 12/09/1982
Địa chỉ : Số 488 Cao Thắng - Hạ Long - Quảng Ninh
Số điện thoại : 0936863318
Email : 2@gmail.com
Giới thiệu Doanh nghiệp