Thông tin doanh nghiệp

Tư nhân kinh doanh lương thực
Lĩnh vực hoạt động :
Địa chỉ : Hải Dương
Người đại diện : Nguyễn Viết Chung
Chức vụ : Nhóm Trưởng HD
Địa chỉ : Phố Đoàn Xã, Thanh Tùng, Thanh Miện, HD
Số điện thoại : 0984773853
Giới thiệu Doanh nghiệp