Thông tin doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV Lương Thực Tuyên Du
Lĩnh vực hoạt động :
Địa chỉ : Hải Dương
Người đại diện : Nguyễn Xuân Tuyên
Chức vụ : Hội viên
Địa chỉ : Xã Quang Phục Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương
Số điện thoại : 0915151784
Giới thiệu Doanh nghiệp