Thông tin doanh nghiệp

Công Ty TNHH Gia Minh
Lĩnh vực hoạt động :
Địa chỉ : Hải Phòng
Người đại diện : Trần Đức Mạnh
Chức vụ : Hội viên
Địa chỉ : 132 Ngô Gia Tự, Hải An, HP
Số điện thoại : 0933248888
Email : 1213@gmail.com
Giới thiệu Doanh nghiệp