Thông tin doanh nghiệp

Công ty TNHH đầu tư phát triển QT Thượng Hải
Lĩnh vực hoạt động :
Địa chỉ : Hải Phòng
Ngày thành lập : 01/01/0001
Người đại diện : Vũ Văn Huỳnh
Chức vụ : Hội viên
Ngày sinh : 18/11/1982
Địa chỉ : 286 Vũ Chí Thắng, Lê Chân, Hải Phòng
Số điện thoại : 0904765778
Giới thiệu Doanh nghiệp