Thông tin doanh nghiệp

Công ty TNHH du lịch quốc tế Thái Dương
Lĩnh vực hoạt động :
Địa chỉ : Hải Phòng
Ngày thành lập : 01/01/0001
Người đại diện : Vũ Văn Tuyển
Chức vụ : Hội viên
Ngày sinh : 01/01/0001
Địa chỉ : Số 115 lô 16 Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng
Số điện thoại : 0948232668
Giới thiệu Doanh nghiệp