Nguồn: http://gphaiphong.org/tin-giao-phan/hinh-anh-giang-sinh-2018-tai-giao-xu-lao-phu-va-thanh-anton-4318.html

Hình ảnh Giáng sinh tại giáo xứ Lão Phú
DSC9665
DJI 0002 MP4 snapshot 00 03 [2018 12 27 21 21 56]
DJI 0012 MP4 snapshot 00 32 [2018 12 27 21 20 58]
DSC9692
DSC9670
DSC9708
DSC9700
DSC9711
HDV 7030
HDV 7039
HDV 7042
DJI 0031 MP4 snapshot 00 10 [2018 12 27 21 21 21]
HDV 7177
HDV 7167
HDV 7200
HDV 7202
HDV 7226
HDV 7046
HDV 7048
HDV 7049
HDV 7205
HDV 7052
HDV 7059
HDV 7247
HDV 7235
HDV 7252
HDV 7258
HDV 7278
HDV 7267
HDV 7294
HDV 7304
HDV 7307

Hình ảnh Giáng sinh giáo xứ Thánh Antôn
SPHI7439
SPHI7460
SPHI7459
SPHI7455
SPHI7473
SPHI7466
SPHI7487
SPHI7567
SPHI7490
SPHI7518
SPHI7523
SPHI7580
SPHI7624
SPHI7628
SPHI7636
SPHI7655
SPHI7664
SPHI7684
SPHI7682
SPHI7678
SPHI7675
SPHI7703
SPHI7719
SPHI7732