Thẻ: Ca đoàn Thánh Gia giáo xứ Trang Quan – Đồng Giới hân hoan mừng lễ quan thầy và kỷ niệm 5 năm thành lập