Thẻ: NHÓM DOANH NHÂN CÔNG GIÁO VĨNH BẢO – TIÊN LÃNG CẦU NGUYÊN LIÊN GIA THÁNG 9/2018