Thông tin doanh nghiệp

Ban TT GPHP
Lĩnh vực hoạt động : ,
Người đại diện : dinhvideo
Chức vụ : CTV Ban TTSK
Địa chỉ : 143 Trần Văn Lan, Cát Bi, Hải An, Hải Phòng
Số điện thoại : 0912.050.345 / 0899.282.779
Giới thiệu Doanh nghiệp