Thông tin doanh nghiệp

Công ty TNHH Thuận Thiên
Lĩnh vực hoạt động :
Địa chỉ : Hải Phòng
Ngày thành lập : 05/12/2005
Người đại diện : Lê Thị Bích Liên
Chức vụ : Hội viên
Ngày sinh : 02/08/1954
Địa chỉ : 3A/4lô B Lê Hồng Phong, Hải Phòng
Số điện thoại : 0903417706
Giới thiệu Doanh nghiệp