Thông tin doanh nghiệp

Công ty TNHH Cường Phương
Lĩnh vực hoạt động : ,
Địa chỉ : Hải Phòng
Người đại diện : Nguyễn Mạnh Cường
Chức vụ : Ban cố vấn
Địa chỉ : 01 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
Số điện thoại : 0903434420
Giới thiệu Doanh nghiệp