Thông tin doanh nghiệp

Cty TNHH Thương mại Gạch Toàn
Lĩnh vực hoạt động : ,
Địa chỉ : Hải Phòng
Ngày thành lập : 24/04/2009
Người đại diện : Nguyễn Thế Doãn
Chức vụ : Hội viên
Ngày sinh : 04/10/1977
Địa chỉ : Toàn Thắng - Tiên Lãng - Hải Phòng
Số điện thoại : 0947937699
Giới thiệu Doanh nghiệp

Cty TNHH Thương mại Gạch Toàn
NN: Sản xuất gạch xây dựng. Thành lập ngày: 24/04/2009