Thông tin doanh nghiệp

Công ty TNHH xây dựng TM và nội thất Quang Viên
Lĩnh vực hoạt động :
Địa chỉ : 46/5/90 Trung Lực, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng
Người đại diện : Nguyễn Văn Viên
Chức vụ : Hội viên
Ngày sinh : 01/06/1984
Địa chỉ : 90 Trung Lực, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng
Số điện thoại : 0936599626
Giới thiệu Doanh nghiệp