Thông tin doanh nghiệp

Cty cổ phần Minh Trường Sơn
Lĩnh vực hoạt động : ,
Địa chỉ : Hải Dương
Người đại diện : Nguyễn Văn Viễn
Chức vụ : Hội viên
Địa chỉ : Kim Thành, Hải Dương
Số điện thoại : 0983894862
Giới thiệu Doanh nghiệp