Thông tin doanh nghiệp

Kinh doanh mĩ phẩm
Lĩnh vực hoạt động :
Địa chỉ : Hải Phòng
Người đại diện : Phạm Thị Lệ
Chức vụ : Hội viên danh dự
Địa chỉ : Australia
Số điện thoại : 0987912749
Giới thiệu Doanh nghiệp