Thông tin doanh nghiệp

Cty CPĐT và Phát triển Nam Vietj Phát
Lĩnh vực hoạt động :
Địa chỉ : Hải Phòng
Người đại diện : Trần Văn Nam
Chức vụ : Hội viên
Ngày sinh : 01/12/1981
Địa chỉ : 125 Phạm hữu Điều - Lê Chân - Hải Phòng
Số điện thoại : 0983766488
Giới thiệu Doanh nghiệp