Trong tinh thần hiệp thông, xin trân trọng gửi đến Quý độc giả gần xa chương trình mục vụ của Đức Tổng Giám mục Giuse, Giám quản Tông tòa Giáo phận và một số sự kiện của Giáo phận diễn ra trong tháng 3 năm 2019 như sau:

—o0o—

 Ngày Thứ Nội dung Địa điểm Thời gian
11/3 Hai   Sáng: Lễ Giỗ Đức cha Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương
Chiều: Thường huấn linh mục
Chính Tòa

TGM

9h00
13/3 Thăm và dâng lễ Trạp Khê 18h00
14/3 Năm Thăm và dâng lễ Lương Khê 18h00
18/3 Hai Lễ kính Thánh Giuse Chính Tòa 9h00
 Tòa Giám mục Hải Phòng