Sau đơn đề nghị của Tòa Giám mục Hải Phòng đề ngày 25/5/2017 về việc giải phóng mặt bằng khu đất Đền Thánh Hải Dương, gửi các cấp Chính quyền tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Dương, Tòa Giám mục đã nhận được phúc đáp của UBND tỉnh Hải Dương và UBND thành phố Hải Dương với nội dung sau:

1. Phúc đáp của UBND tỉnh Hải Dương, số 1404/UBND-VP: Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Anh Cương có ý kiến chỉ đạo như sau: “Yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương khẩn trương tập trung chỉ đạo các đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm đề nghị của Tòa Giám mục Hải Phòng, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 3 tháng 6 năm 2017”.

2. Phúc đáp của UBND thành phố Hải Dương, số 83/TB-UBND-TCD: “Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Ban giải phóng mặt bằng chủ trì phối hợp với UBND phường Bình Hàn và các đơn vị liên quan kiểm tra, giải quyết trả lời công dân”.

Theo nội dung phúc đáp trên, các cấp Chính quyền tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Dương đang khẩn trương và quyết liệt giải quyết việc giải tỏa khu đất Đền Thánh Hải Dương. Cách làm này sẽ tháo gỡ được sự bế tắc của việc giải tỏa khu đất Đền Thánh bấy lâu nay, đồng thời làm cho quyết định của UBND tỉnh Hải Dương về việc này được tôn trọng và thực thi.

Văn phòng Tòa Giám mục Hải Phòng
Xem chi tiết tại đây.