Tuần thánh đã được khai mạc với nghi thức làm phép và kiệu lá. Dù được tổ chức với quy mô khác nhau, nhưng tất cả đều nhằm tưởng niệm lại biến cố Đức Giêsu vào thánh Giêrusalem để thực hiện cuộc Vượt Qua, tức là cái chết và sự phục sinh của Người.

Dưới đây là hình ảnh nghi thức làm phép và kiệu lá tại một số giáo xứ.

Giáo xứ Chính Tòa
DSC05652
DSC05659
DSC05655
DSC05654
DSC05653
DSC05662
DSC05669DSC05661
DSC05660
DSC05675
DSC05674
DSC05673
DSC05671
DSC05681
DSC05680
DSC05677
DSC05676
DSC05682
DSC05686
DSC05685

Giáo xứ An Hải

HDV 8762
HDV 8774
HDV 8763
HDV 8780
HDV 8779
HDV 8782
HDV 8781
HDV 8784
HDV 8783
HDV 8787
HDV 8786
HDV 8789
HDV 8788
HDV 8797
HDV 8790
HDV 8805
HDV 8799
HDV 8822
HDV 8811
HDV 8826
HDV 8825
HDV 8832HDV 8839
HDV 8842
HDV 8835
HDV 8838
HDV 8841
HDV 8859
HDV 8875
HDV 8874
HDV 8862
HDV 8855

Giáo xứ Thư Trung

HDV 8684
HDV 8688
HDV 8714
HDV 8676
HDV 8717
HDV 8725
HDV 8722
HDV 8728
HDV 8729
HDV 8750
HDV 8742
HDV 8759

Giáo xứ Xâm Bồ

IMG 9488
IMG 9490
IMG 9494
IMG 9491
IMG 9496
IMG 9502
IMG 9504
IMG 9511
IMG 9507
IMG 9520
IMG 9515
IMG 9513
IMG 9533
IMG 9527
IMG 9536
IMG 9542IMG 9537
IMG 9543

Giáo xứ Trạp Khê

MW4A9681
MW4A9704 Copy
MW4A9695 Copy
MW4A9687 Copy
MW4A9721
MW4A9779 Copy
MW4A9785 Copy
MW4A9730 Copy Copy
MW4A9729 Copy
MW4A9816
MW4A9821
MW4A9825