Thánh Lễ cầu nguyện liên nhóm được tổ chức tại giáo xứ Ba Đông, Hải Dương có sự hiện diện của cha linh hướng, quý cha đặc trách và đông đảo quý khách mời. Trong Thánh lễ có nghi thức công bố quyết định Ban điều hành nhóm Kẻ Sặt-Hải Dương. Trước Thánh lễ, BĐH nhóm Kẻ Sặt-Hải Dương đã báo cáo tình hình hoạt động của nhóm trong thời gian qua và nhận được sự khích lệ động viên của quý cha.

Thánh lễ Tạ ơn

DCIM100MEDIADJI_0050.JPG
DCIM100MEDIADJI_0052.JPG
DCIM100MEDIADJI_0055.JPG
DCIM100MEDIADJI_0057.JPG

Ban điều hành nhóm Kẻ Sặt-Hải Dương nhận quyết định

Tiệc mừng