Tiếp nối tinh thần cầu nguyện và làm việc bác ái đã được khơi lên sau những ngày đại dịch, nhất là qua Thánh lễ mừng kính Thánh Giuse Thợ – Quan thày Hội – đã được cử hành trọng thể trong tháng 5, đến hẹn lại lên, ngay từ những ngày đầu tháng 6, các hội viên DNCG Hải Phòng tại các nhóm đã quy tụ cùng nhau tham dự các buổi cầu nguyện liên gia thường kỳ.

Chủ đề chung được chọn cho các buổi cầu nguyện tháng này là: “Xin cho mỗi hội viên biết liên kết với cộng đoàn giáo xứ trong những sinh hoạt mục vụ”. Quả vậy, nhà doanh nhân Công giáo không chỉ được mời gọi làm tốt công việc kinh doanh, phát triển doanh nghiệp của mình, mà mỗi hội viên cũng cần liên kết trong lời cầu nguyện, tích cực tham gia các công việc mục vụ nơi giáo xứ của mình… để tất cả các công việc làm ăn, công việc đạo đức đều là những bông hoa ý nghĩa nhất dâng lên Chúa!

Ngày 4/6/2020, cha đặc trách Matthêu Nguyễn Văn Điền cùng toàn thể ACE doanh nhân nhóm Quảng Ninh đã cùng đến gia đình anh Giêrônimô Nguyễn Văn Thạo (TBPV nhóm) để cầu nguyện liên gia tháng 6 và cách riêng cầu cho linh hồn Giêrônimô là thân phụ của anh đã được Chúa gọi về cách nay 9 năm.

Ngày 9/6/2020, tình liên đới giữa các thành viên lại được thể hiện bất kể khoảng cách địa lý, khi các ACE doanh nhân nhóm Thủy Nguyên cùng đại diện BĐH hội DNCG Hải Phòng, đã vượt gần một trăm cây số về với gia đình anh Đaminh Đào Quốc Thịnh (tại giáo họ Chà Sơn, giáo xứ Cẩm Giang, giáo phận Bắc Ninh), hiệp dâng lời cầu nguyện liên gia và cách riêng cầu cho linh hồn Đaminh Đào Quốc Đạt (con trai của anh). Tham dự buổi cầu nguyện có sự hiện diện đặc biệt của cha tổng đại diện GP Bắc Ninh Phêrô Nguyễn Công Văn, cha quản lí GP Bắc Ninh Gioakim Nguyễn Đức Thành, cha xứ Cẩm Giang Giuse Nguyễn Hoàng Ân, cha đặc trách nhóm Thủy Nguyên Giuse Nguyễn Văn Chiến, Quý cha.

Tiếp sau ngày cầu nguyện liên gia của nhóm Thuỷ Nguyên, ngày 11/6/2020 cha linh hướng Gioan B. Vũ Văn Kiện cùng nhóm DNCG nội thành đã tham dự buổi cầu nguyện liên gia tại gia đình chị Maria Đoàn Thị Hương. Ý chỉ “Xin cho mỗi hội viên biết liên kết với cộng đoàn giáo xứ trong những sinh hoạt mục vụ” đã được ACE thể hiện cách cụ thể qua việc hưởng ứng với cha xứ và cộng đoàn giáo xứ Đồng Giá trong chương trình xây dựng ngôi thánh đường mới của giáo xứ.

Cùng ngày, nhóm DNCG Hải Dương với sự hiện diện của cha đặc trách Gioakim Đặng Văn Hoàng, cha xứ Thánh Antôn, cha xứ Đồng Giá đã quy tụ tại tư gia anh Giuse Phạm Văn Nhân để tham dự một buổi cầu nguyện thật sốt sắng trong tinh thần hiệp nhất.

Lạy Chúa! Mỗi thành viên DNCG chúng con tuy ở những nơi khác nhau, cách xa về địa lý, nhưng đều là những chi thể trong một thân thể chung là Giáo Hội. Xin gìn giữ và ban cho chúng con luôn sống đúng ơn gọi Kitô hữu, gia tăng lòng  tin – cậy – mến, nên chứng nhân của Chúa trong môi trường hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như biết tham gia và cộng tác trong những công việc mục vụ giáo xứ nơi mình sinh sống, để góp phần xây dựng Giáo Hội. Amen!

Ban TTSK