Vào 9g00 sáng ngày 10-01-2021, Ban điều hành Hội cùng các thành viên các nhóm Hải Dương, Tiên Lãng – Vĩnh Bảo, Quảng Ninh, Hải Phòng và nhóm Thủy Nguyên đã hội tụ về nhà thờ giáo xứ Đồng Giá để tham dự sự kiện trọng đại của giáo xứ. Giáo xứ Đồng Giá do cha Giuse Nguyễn Văn Chiến coi sóc – Cha cũng chính là đặc trách nhóm DNCG Thủy Nguyên.