Một số hình ảnh buổi cầu nguyện tại gia đình anh Toma Nguyễn Viết Trung nhóm hạt Kẻ Sặt, Hải Dương, trong buổi đọc kinh cầu nguyện có sự hiện diện của Cha Gioakim Đặng Văn Hoàng cùng Cha Toma Đỗ Đức Lượng và toàn thể ACE nhóm DNCG Kẻ Sặt – Hải Dương và gia đình!

Một số hình ảnh trong buổi cầu nguyện liên gia tại gia đình anh Giuse Hoàng Thế Khanh nhóm Quảng Ninh với chủ đề tháng 7: Cầu cho mỗi hội viên biết yêu mến Chúa và siêng năng đi lễ Chúa nhật. Trong buổi cầu nguyện có sự hiện diện của cha Mattheu Nguyễn Văn Điền phụ tá giáo xứ Hòn Gai, cha Mattheu đã chia sẻ bài phúc âm cùng những lời huấn dụ giúp cho mỗi hội viên và những người có mặt trong buổi cầu nguyện cảm thấy thấm thía sâu sắc!